Algemene voorwaarden


Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Eveline Donker, handelend onder de naam: Licht & Donker Fotografie.

Bij het boeken van een fotoshoot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Licht & Donker Fotografie, die hieronder beschreven staan.


Gegevens fotograaf

Licht & Donker Fotografie

Eveline Donker

Kerkstraat 23

5328 AA Rossum (Gld.)

eveline@lichtendonkerfotografie.nl

www.lichtendonkerfotografie.nl

06 30016988

KvK 83756213


Locaties

Licht & Donker Fotografie kent verschillende buitenlocaties om foto’s te maken. Er wordt, behalve bij newborns, niet binnen gefotografeerd. Bij (te) slecht weer wordt de fotoshoot verplaatst naar een andere datum. 

Indien de klant zelf van een specifieke locatie gebruik wenst te maken, is deze zelf verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen, zoals toegangskosten, parkeerkosten, etc. Het, indien nodig, reserveren en/of toegang verkrijgen van een locatie is in dit geval de verantwoordelijkheid van de klant. Houdt rekening met de reiskostenvergoeding voor de fotograaf vanaf de studio van Licht & Donker Fotografie (a 0,39 per km).


Levering fotomateriaal

Uit alle gemaakte beelden tijdens een fotoshoot selecteert Licht & Donker Fotografie de bruikbare en bewerkt deze naar eigen inzicht en vermogen. Niet geselecteerde beelden zijn niet voor de klant ter inzage beschikbaar. Beelden worden op een gekalibreerd scherm geselecteerd en nabewerkt. 

De bewerkte foto’s worden uiterlijk 3 weken na de shoot in een online galerij geplaatst, in lage resolutie en voorzien van watermerk. In deze galerij kan door de klant worden aangegeven, middels het selecteren van favorieten, welke foto’s de klant kiest. Deze foto’s ontvangt de klant vervolgens in hoge resolutie zonder watermerk. Wanneer de klant meer foto’s kiest dan vooraf afgesproken, worden de uitgekozen bestanden in hoge resolutie in de galerij geplaatst wanneer de aanvullende factuur is voldaan.


Foto’s en gebruik (zie ook ‘Auteursrecht’)

Foto’s mogen niet naar eigen inzicht van de klant worden bewerkt, bijgesneden of met een filter online worden geplaatst.

Plaatsen van de afbeeldingen op een persoonlijke website is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met watermerk, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:

foto: Licht & Donker Fotografie (www. fotografie.nl). Mee fotograferen tijdens de fotoshoot is niet toegestaan.


Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s berust te allen tijde bij de fotograaf.

Het is niet toegestaan foto’s van Licht & Donker Fotografie, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen. De aangeleverde foto’s met watermerk mogen geplaatst worden op internet. Foto’s zonder watermerk mogen uitsluitend onder vermelding van eerder genoemde copyright gedeeld worden geplaatst.

De klant heeft recht op reproductie van de gekochte foto’s (afdrukken, uitvergroten, etc.)

Het is niet toegestaan om bestanden voor bedrijven te gebruiken of te plaatsen in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor nadrukkelijke toestemming van Licht & Donker Fotografie is verkregen.

Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. De klant kan per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.


Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het opslaan van de geleverde bestanden. Bestanden worden geruime tijd (minimaal 3 maanden) bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s. Licht & Donker Fotografie adviseert u om z.s.m. de geleverde bestanden op een veilige locatie op te slaan. Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. 


Producten

Licht & Donker Fotografie maakt gebruik van een gekalibreerd beeldscherm. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. Licht & Donker Fotografie is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Licht & Donker Fotografie adviseert eventuele afdrukken bij een gespecialiseerd bedrijf te bestellen; zij is niet verantwoordelijk voor het product dat zij uiteindelijk leveren. 


Cadeaubonnen

Cadeaubonnen van Licht & Donker Fotografie zijn geldig tot 2 jaar na uitgifte. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen zijn geldig voor het type fotoshoot waarvoor ze zijn uitgegeven, dit wordt op de bon vermeld. Wanneer de klant wenst (een gedeelte van) de factuur te voldoen door het verzilveren van een cadeaubon, dient men dit bij boeking aan te geven.


Wijze van betalen

De factuur wordt uiterlijk twee weken voor de datum waarop de fotoshoot plaatsvindt verstuurd per mail. Het volledige bedrag dient uiterlijk 2 dagen voor aanvang op de rekening van Licht & Donker Fotografie te staan. Extra aankopen, zoals bijvoorbeeld meer bestanden in hoge resolutie, worden geleverd wanneer de aanvullende factuur is voldaan. 


Technische problemen

Licht & Donker Fotografie streeft ernaar de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur. Licht & Donker Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. 

Bij technische problemen is Licht & Donker fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal, e.d, is Licht & Donker Fotografie niet aansprakelijk.


Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

  1. Licht & Donker Fotografie stelt een andere datum voor.
  2. Indien dit niet mogelijk is (bij bruiloften) stelt Licht & Donker fotografie waar mogelijk een vervangend fotograaf voor; het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.
  3. U heeft het recht het contract te ontbinden.

Voor minishoots gelden andere voorwaarden, zie “Minishoots”.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging. 


Te laat komen

Wanneer de klant te laat op locatie of in de studio verschijnt, zal worden bekeken of het nog mogelijk is binnen de resterende tijd (een kleiner aantal) foto’s te maken. Noch in het geval van doorgang van de fotoshoot, noch in het geval van vervallen van de fotoshoot, heeft de klant recht op restitutie van reeds voldane kosten.


Minishoots

Een onbepaald aantal keer per jaar is er de mogelijkheid een minishoot te boeken. Deze worden bekend gemaakt via website en/of Sociale Media. Hierbij valt te denken aan een set-up voor bijvoorbeeld Kerst. Per minishoot wordt alle informatie aangegeven, zoals locatie, duur van de shoot, kosten, data, etc. Buiten de gestelde data is een minishoot niet te boeken. Voor minishoots gelden de volgende voorwaarden:

  • Per minishoot kan het maximaal aangegeven aantal kinderen deelnemen. Mochten er meerdere kinderen op de foto willen, dan kunnen er meerdere minishoots achter elkaar geboekt worden. Wanneer er meer kinderen dan besproken zich aandienen voor de shoot, heeft Licht & Donker Fotografie het recht de minishoot te annuleren, zonder restitutie van reeds voldane kosten.
  • De kosten van de minishoot worden geheel vooraf voldaan en is bij boeking definitief. Minishoots kunnen niet geannuleerd worden; in geval van annulering zijn de kosten van de minishoot volledig voor rekening van de klant. Eventueel kan een boeking worden overgedragen aan iemand anders, in overleg met Licht & Donker Fotografie. 
  • In geval van een buitenlocatie zal de minishoot bij (te) slecht weer in overleg worden verzet. 
  • De locatie zal in of om de Bommelerwaard zijn, uiterlijk 3 dagen voor de minishoot ontvangt u bericht met alle informatie.Privacy en persoonsgegevens

Licht & Donker Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (buiten beeldmateriaal) openbaar maken of doorgeven aan derden. 

Indien klant een product bestelt kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.


Disclaimer

Licht & Donker Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Licht & Donker Fotografie geeft geen garanties tegen schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Licht & Donker Fotografie.